Licytacje

Komornik sądowy oferuje do sprzedaży zarówno ruchomości (np. pojazdy, maszyny, wyposażenia wnętrz) jak i nieruchomości (np. działki, domy, mieszkania, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu).

Licytacja odbywa się ustnie stąd też niezbędna jest osobista obecność licytanta. Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo to musi zawierać notarialnie poświadczony podpis mocodawcy. Poświadczenie takie nie jest wymagane na pełnomocnictwach udzielanych adwokatowi lub radcy prawnemu.

Przystępujący do licytacji jest obowiązany złożyć rękojmię (wadium) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dniem wpłaty jest data wpłaty gotówki bądź wpływu środków na konto komornika. W przypadku spóźnienia się z wpłatą rękojmi licytant nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Wszelkie obwieszczenia o licytacjach zamieszczane są na oficjalnej stronie Krajowej Rady Komorniczej: www.licytacje.komornik.pl

Ruchomości

Nieruchomości

Mieszkanie w Szczecinie przy ul. Lelewela 6A/4

Mieszkanie w Szczecinie przy ul. Lelewela 6A/4

Data aukcji: 21.05.2024

Cena wywoławcza: 642000 zł

pierwsza licytacja mieszkania o pow. 130,85 zł na Pogodnie

Link do aukcji


Niezabudowana działka w Łęgach

Niezabudowana działka w Łęgach

Data aukcji: 15.05.2024

Cena wywoławcza: 57.525,00 zł

pierwsza licytacja działki nr 358 w Łęgach o pow. 1103 m2.

Link do aukcji