Licytacje

Komornik sądowy oferuje do sprzedaży zarówno ruchomości (np. pojazdy, maszyny, wyposażenia wnętrz) jak i nieruchomości (np. działki, domy, mieszkania, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu).

Licytacja odbywa się ustnie stąd też niezbędna jest osobista obecność licytanta. Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo to musi zawierać notarialnie poświadczony podpis mocodawcy. Poświadczenie takie nie jest wymagane na pełnomocnictwach udzielanych adwokatowi lub radcy prawnemu.

Przystępujący do licytacji jest obowiązany złożyć rękojmię (wadium) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dniem wpłaty jest data wpłaty gotówki bądź wpływu środków na konto komornika. W przypadku spóźnienia się z wpłatą rękojmi licytant nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Wszelkie obwieszczenia o licytacjach zamieszczane są na oficjalnej stronie Krajowej Rady Komorniczej: www.licytacje.komornik.pl

Ruchomości

Materiały biurowe

Materiały biurowe

Data aukcji: 05.01.2022

Cena wywoławcza: przy zakupie całości łącznie ok. 5.500 zł

Do sprzedaży ok. 11.700 sztuk nieużywanych materiałów biurowych. 

Link do aukcji


Nieruchomości

Działki niezabudowane w Grzepnicy

Działki niezabudowane w Grzepnicy

Data aukcji: 24.01.2022

Cena wywoławcza: 71.925,00 zł zł

 Pierwsza licytacja niezabudowanych działek nr 58/13 o pow. 278 m2 i nr 58/14 o pow. 760 m2 w Grzepnicy, nr KW SZ2S/00044393/0.

Link do aukcji


Udział w drodze

Udział w drodze

Data aukcji: 24.01.2022

Cena wywoławcza: 2981,25 zł zł

Pierwsza licytacja udziału 1/12 w działkach drogowych w Grzepnicy

Link do aukcji