Licytacje

Komornik sądowy oferuje do sprzedaży zarówno ruchomości (np. pojazdy, maszyny, wyposażenia wnętrz) jak i nieruchomości (np. działki, domy, mieszkania, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu).

Licytacja odbywa się ustnie stąd też niezbędna jest osobista obecność licytanta. Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo to musi zawierać notarialnie poświadczony podpis mocodawcy. Poświadczenie takie nie jest wymagane na pełnomocnictwach udzielanych adwokatowi lub radcy prawnemu.

Przystępujący do licytacji jest obowiązany złożyć rękojmię (wadium) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dniem wpłaty jest data wpłaty gotówki bądź wpływu środków na konto komornika. W przypadku spóźnienia się z wpłatą rękojmi licytant nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Wszelkie obwieszczenia o licytacjach zamieszczane są na oficjalnej stronie Krajowej Rady Komorniczej: www.licytacje.komornik.pl

Ruchomości

Samochody

Samochody

Data aukcji: 11.05.2022

Cena wywoławcza: od 1.575 zł do 11.550 zł zł

Pierwsza licytacja 7 samochodów.

Link do aukcji


Licytacja samochodu

Licytacja samochodu

Data aukcji: 27.04.2022

Cena wywoławcza: 3750 zł

Pierwsza licytacja samochodu marki Nissan Micra 1.2, rok prod. 2006

Link do aukcji


Nieruchomości

Licytacja 2 działek w Trzebieży

Licytacja 2 działek w Trzebieży

Data aukcji: 16.05.2022

Cena wywoławcza: 24600 zł

Pierwsza licytacja dwóch o łącznej pow. 709m2

Link do aukcji


Licytacja 5 działek w Trzebieży

Licytacja 5 działek w Trzebieży

Data aukcji: 16.05.2022

Cena wywoławcza: 74325 zł

Pierwsza licytacja 5 działek o łącznej pow. 2015m2

Link do aukcji