Licytacje

Komornik sądowy oferuje do sprzedaży zarówno ruchomości (np. pojazdy, maszyny, wyposażenia wnętrz) jak i nieruchomości (np. działki, domy, mieszkania, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu).

Licytacja odbywa się ustnie stąd też niezbędna jest osobista obecność licytanta. Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo to musi zawierać notarialnie poświadczony podpis mocodawcy. Poświadczenie takie nie jest wymagane na pełnomocnictwach udzielanych adwokatowi lub radcy prawnemu.

Przystępujący do licytacji jest obowiązany złożyć rękojmię (wadium) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dniem wpłaty jest data wpłaty gotówki bądź wpływu środków na konto komornika. W przypadku spóźnienia się z wpłatą rękojmi licytant nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Wszelkie obwieszczenia o licytacjach zamieszczane są na oficjalnej stronie Krajowej Rady Komorniczej: www.licytacje.komornik.pl

Ruchomości

Maszyny przemysłowe

Maszyny przemysłowe

Data aukcji: 21.12.2022

Cena wywoławcza: od 5.100,00 zł do 13.900,00 zł zł

Piła jednogłowicowa, piła dwugłowiowa, wiertarka stołowa,  przyssawka.

Link do aukcji


Licytacja samochodów i karoserii

Licytacja samochodów i karoserii

Data aukcji: 30.11.2022

Cena wywoławcza: 37,50 zł do 7.000,00 zł zł

Licytacja 7 samochódów i 4 karoserii

Link do aukcji


Licytacja telewizorów

Data aukcji: 04.01.2023

Cena wywoławcza: 600,00 zł i 450,00 zł zł

Pierwsza licytacja dwóch telewizorów marki SAMSUNG 43'' i 50''.

Link do aukcji


Nieruchomości