Licytacje

Komornik sądowy oferuje do sprzedaży zarówno ruchomości (np. pojazdy, maszyny, wyposażenia wnętrz) jak i nieruchomości (np. działki, domy, mieszkania, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu).

Licytacja odbywa się ustnie stąd też niezbędna jest osobista obecność licytanta. Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo to musi zawierać notarialnie poświadczony podpis mocodawcy. Poświadczenie takie nie jest wymagane na pełnomocnictwach udzielanych adwokatowi lub radcy prawnemu.

Przystępujący do licytacji jest obowiązany złożyć rękojmię (wadium) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dniem wpłaty jest data wpłaty gotówki bądź wpływu środków na konto komornika. W przypadku spóźnienia się z wpłatą rękojmi licytant nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Wszelkie obwieszczenia o licytacjach zamieszczane są na oficjalnej stronie Krajowej Rady Komorniczej: www.licytacje.komornik.pl

Ruchomości

Samochody + hala stalowa

Samochody + hala stalowa

Data aukcji: 08.12.2021

Cena wywoławcza: od 300 zł do 11.550 zł zł

Pierwsza licytacja 11 samochodów i hali.

Link do aukcji


Materiały biurowe

Materiały biurowe

Data aukcji: 05.01.2022

Cena wywoławcza: przy zakupie całości łącznie ok. 5.500 zł

Do sprzedaży ok. 11.700 sztuk nieużywanych materiałów biurowych. 

Link do aukcji


Nieruchomości